Projektledelse- og styring

Vi gennemfører korte såvel som længerevarende projektlederforløb med udgangspunkt i virksomhedens verden:

Formål
 • At kende og anvende centrale projektstyringsværktøjer
 • At kunne styre et projekt fra start til slut med succes
 • At kunne samarbejde effektivt med projektets interessenter
 • At få indsigt og træning i at bruge gennemprøvede metoder til start, planlægning, gennemførelse og afslutning af projekter
 • At blive i stand til at tackle vanskelige problemstillinger i projekter
 • At kunne motivere og inspirere projektteamet


  Eksempler på indhold
 • Hvad kendetegner projektarbejdsformen?
 • Hvordan planlægges og gennemføres et projektforløb opdelt i faser, milepæle og indsatsområder?
 • Hvordan opstilles klare mål?
 • Fastlæggelse af projektets succesfaktorer
 • Træning i og anvendelse af de vigtigste projektstyringsværktøjer
 • Projektgrundlaget?
 • Interessentanalyser?
 • Risikovurderings værktøjer?
 • Målformulering?
 • Målnedbrydning - delmål - hovedopgaver?
 • Udarbejdelse af kravspecifikation?
 • Projektbeskrivelse?
 • Projektplanlægning?
 • Ansvarsfordeling?
 • Hvordan involveres projektets interessenter?
 • Hvordan styres tiden, kvaliteten og økonomien?
 • Forankring - Hvordan sikres opbakning og commitment til projektet?
 • Der gennemføres en praktisk case med anvendelse af projektmodellen
 • Projektstyring i hverdagen – hvad er vanskeligt?
 • Projektkultur gennemførelse af forandringer
 • Handlingsplaner
  .