Organisationsudvikling

Eksempler på projekter vi gennemfører:
 • Forandringsprojekter

 • Fastlæggelse af virksomhedens værdier og implementering

 • Kundepartnerskabsprojekter

  Effektmåling
 • At måle effekten af udviklingsprojekter er for os et altafgørende succeskriterie.
 • Der måles på de områder, som kunden vælger at sætte ekstra fokus på.
 • Der måles før, under og efter projektgennemførelsen.
 • Der kan måles på alle parametre herunder både de "hårde" parametre, såvel som på de "bløde".

  Forankning af gennemførte projekter:
 • For at sikre deltagernes forpligtelse og motivation forankes projektet hos øverste ledelse i organisationen, og der afholdes møder mellem deltagerne, ledelsen og os.
 • På disse møder præsenterer deltagerne de opnåede resultater og fremlægger bud på, de økonomiske resultater af forandringsprojektet. Hvad vil projektet give af værdi på bundlinien.