Lederudvikling

  • Vi gennemfører korte såvel som længerevarende lederforløb med udgangspunkt i virksomhedens verden.

  • Vi udvikler forløbet i samarbejde med virksomhedens ledelse og HR-afdeling.

  • Vores forløb er opdelt i moduler og indeholder de nyeste ledelsesfilosofier og værktøjer som f.eks. Personprofilen, Lederprofilen, JTI og StyrkeProfilen.

  • Imellem modulerne trænes der hjemme i organisationen.

  • Der kan sideløbende gennemføres individuelle coachsamtaler.

  • Vi fastlægger implementerings- og måleværktøjer inden opstart.

  • Vi har primært fokus på succesfuld implementering

  • Forløbet indeholder praktisk træning, involvering af deltagere, feedback og evaluering.


    Hvis du ønsker at se eksempler på vores 360 graders lederprofil, klik her