360 graders lederprofil

LederProfilen skræddersyet til den enkelte organisation

God ledelse er den enkeltfaktor, der har størst betydning for organisationens resultater, arbejdsklimaet og organisationens image. Der er derfor al mulig grund til at måle kvaliteten af den ledelse der udøves.

Ideen med at arbejde med ledervuderinger er at give lederen en direkte tilbagemelding på, hvordan han/hun fungerer i det daglige, samtidig med at lederen og ledelsen får et meget konkret input til at kunne planlægge og gennemføre målrettede lederudviklingsaktiviteter.

Lederprofilen er et 360 graders feedback værktøj til kortlægning af ledelseskvaliteten.

Lederprofilen er spørgeskemabaseret, hvor fokusområder og spørgsmål skræddersyes til den enkelte organisation og ledelsesniveau.

Anvendelse af et ledervurderingsværktøj må aldrig stå alene. Leder- vurderingen bør altid indgå i en på forhånd fastlagt udviklingsproces.

Lederudviklingsproces
Ingen lederprofiler er ens, ligesom alle organisationer har forskellige problemstillinger. Netop derfor bliver handlingsforløbet såvel som indholdet af den enkelte lederprofil planlagt i tæt samarbejde med kunden.

  • Formål med anvendelse af lederprofilen fastlægges.
  • Arbejdsproces og formål introduceres til organisationen.
  • Identifikation af hvilke kompetencer der skal måles på.
  • Lederudviklingen gennemføres.
  • Den enkelte leder modtager individuel coaching.
  • Alternativt; Lederkursus, hvor lederprofilen indgår.
  • Workshops/seminar i ledelsesteams med fokus på fælles udviklings initiativer.
  • Evaluering.