Coaching

Vi tilbyder coaching som inspirationsforedrag, individuelle forløb, lederforløb eller uddannelsesforløb.

Udvikling er en vigtig del af menneskers liv - måske den vigtigste del. Coaching er et redskab, der kan bidrage til denne udvikling, og som kan frembringe og videreudvikle vores ressourcer - vi kan mere, end vi umiddelbart forestiller os. Coaching skaber udvikling og energi, åbner øjne og giver et mentalt løft, der fører til indsigt og problemløsning.

Hvad er coaching?

 • Coaching er et partnerskab mellem coachen og klienten, som støtter klienten til at opnå personlige og professionelle mål.
 • Den essentielle del af coaching består i at assistere en person i hans eller hendes udvikling på en måde, der er optimal for personen.
 • En coach arbejder ud fra en forudsætning om, at det er klienten der har alle ressourcerne - inklusiv evnen til at udforske og bruge dem.
 • Coaching er en dialog, en proces, en handlingsorienteret metode, som primært har fokus på nutiden, fremtiden, ressourcer, kompetencer og potentiale.
 • Coachingsamtaler afsluttes med en aftale vedrørende hvilke handlinger, klienten skal tage.
 • Coaching kan defineres som: "Udvikling og forandringsprocesser, hvor klientens indsigt bliver styrket og potentialer, forståelse og valg bliver maksimeret.

  Hvordan gennemføres coaching?

  Individuel coaching:
 • Gennemføres som samtaler ansigt til ansigt, over telefonen eller begge dele.
 • En samtale tager mellem 30 minutter og 2 timer.
 • Mellem samtalerne arbejder klienten med forskellige værktøjer, som skal hjælpe klienten med at implementere det, som der blev talt om under coachingen.
 • Antallet af samtaler varierer afhængigt af klientens behov. Normalt starter man med 3 - 4 samtaler.
 • Før coachingen begynder opstilles der mål for forløbet. Samtidig drøftes, hvorfor disse mål er vigtige for klienten og hvad dennes værdier er.

  Coaching seminar/træningsprogrammer/foredrag
 • Vi gennemfører træningsprogrammer som interne forløb i virksomheden.
 • Få et inspirerende foredrag i din virksomhed eller et gå hjem møde.
 • Spørg efter program.

  Hvad kan du bruge en coach til?

 • Du ønsker ny inspiration til din personlige/professionelle udvikling.
 • Du ønsker at fokusere på, hvordan du kan udvikle dig som leder.
 • Du ønsker at fokusere på dine talenter/styrker.
 • Du står overfor et problem.
 • Du skal tage en svær beslutning.
 • Du ønsker at teste nogle af dine ideer inden du implementerer dem.
 • Karriereudvikling.
 • Du ønsker at forbedre din produktivitet som leder.

  Hvorfor skulle du hyre en coach?

  Fordelene ved coaching:
 • Du vil som klient få mere succes
 • Din virksomhed vil opleve fremgang
 • Du vil udvikle dine lederevner og få ny inspiration
 • Det kan ændre dit liv
 • Du udvikler dine talenter og styrker
 • Du opnår bedre balance (arbejde - familie - venner)